Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYEN THANH TOAN 05/12/2021
3 Triệu Thùy Linh 05/12/2021
4 Nguyên 05/12/2021
5 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LƯỚI ĐÁNH CÁ HƯNG THỊNH 05/12/2021
6 Nguyễn Thị Bích Phương 05/12/2021
7 TRẦN ĐỨC TÂM 05/12/2021
8 NGUYỄN HỮU THỤY VY 05/12/2021
9 Phạm Văn Bính 05/12/2021
10 VÕ THANH TRÚC 05/12/2021