Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Nguyễn Thành Đạt 16/05/2022
4 Phạm Thị Hồng 16/05/2022
5 Đỗ Nam 16/05/2022
6 Phạm Thị Mỹ Hạnh 16/05/2022
7 NGUYỄN CÔNG MINH 16/05/2022
8 Nguyễn Thị Nhung 16/05/2022 19/05/2022
9 Nguyễn Phú Hữu 16/05/2022 19/05/2022
10 Nguyễn Hữu Bình - Nguyễn Khánh Vân 16/05/2022 31/05/2022