Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Ngọc My 24/07/2021
2 NGUYỄN MINH NHẬT 24/07/2021
3 ĐẶNG THỊ LO 24/07/2021 26/07/2021
4 DƯƠNG MINH TRÍ 24/07/2021 26/07/2021
5 Dương Thị Thùy 24/07/2021
6 LÊ TẤN HÙNG - TRẦN THANH THỦY 24/07/2021 26/07/2021
7 NGUYỄN BẠCH TƯỜNG VI 24/07/2021
8 CHÂU NGUYỄN DIỄM ANH 24/07/2021
9 TRẦN BẢO THẢO 24/07/2021 09/08/2021
10 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 24/07/2021 09/08/2021