Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VENDER 27/11/2021
3 PHÙNG THỊ KIM HƯƠNG 27/11/2021
4 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN 27/11/2021
5 Trương Thế Lâm 27/11/2021
6 LE THỊ THU ĐÔNG 27/11/2021 03/01/2022
7 LÊ TUẤN KHƯƠNG 27/11/2021
8 NGUYỄN THỊ GÁI 27/11/2021 03/01/2022
9 PHAN HUY TUẤN 27/11/2021 03/01/2022
10 PHAN HUY TUẤN 27/11/2021 03/01/2022