Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Văn Toàn 26/05/2022
3 Ngô Thùy Trang 26/05/2022
4 TRUONG BUU NGỌC 26/05/2022
5 NGUYỄN HÀ NHƯ THỦY 26/05/2022
6 Trần Lê Vân Anh 26/05/2022
7 CÔNG TY TNHH K3 VIỆT NAM 26/05/2022
8 TRẦN NGỌC SƯƠNG 26/05/2022
9 Nguyễn Ngọc Bình 26/05/2022
10 TRẦN THỊ KIỀU 26/05/2022