Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Nguyễn Ngọc Như 27/05/2022 01/06/2022
3 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 27/05/2022
4 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV MẠNH THĂNG 27/05/2022
5 NGUYỄN DUY KHÁNH 27/05/2022 10/06/2022
6 trần thị ánh tuyết 27/05/2022 27/05/2022
7 Trần Thị Mỹ Dung 27/05/2022
8 Nguyễn Phạm Phương Thảo 27/05/2022
9 NGUYỄN THỊ TIỀN 27/05/2022 10/06/2022
10 Lê Thị Huyền Anh 27/05/2022 01/06/2022