Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG 23/05/2022
3 Bùi Thị Thúy 23/05/2022
4 LÊ TỰ THẢO UYÊN 23/05/2022
5 LÊ KIM KHUNG 23/05/2022
6 Châu Mỹ Ngọc 23/05/2022
7 Trương Công Vĩnh Tường 23/05/2022
8 CÔNG TY TNHH ĐÀO DUY LONG 23/05/2022
9 Lê Thanh Hiền 23/05/2022
10 TRẦN VĂN THI 23/05/2022