Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ XUÂN THỦY 27/10/2021 28/10/2021
3 Lương Thị Duyên 27/10/2021
4 LÊ THỊ HUY 27/10/2021
5 Dương Hoài Duy 27/10/2021
6 LÊ ANH HOÀNG 27/10/2021 03/11/2021
7 Bưu điện (Ms. Thu) 27/10/2021 01/11/2021
8 Đặng Trọng Thành 27/10/2021 03/11/2021
9 Nguyễn Thành Nhân 27/10/2021
10 Nguyễn Thị Thanh Hằng 27/10/2021