Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Quỳnh 18/01/2022
3 Nguyễn Thị Hiền 18/01/2022
4 MÃ THỊ THU ĐÔNG 18/01/2022
5 Nguyễn Thành Đạt 18/01/2022
6 HÀ ĐĂNG VĂN 18/01/2022 19/01/2022
7 BAN QLDA ĐẦU TƯ XD KHU VỰC- NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN VIỆT NAM 18/01/2022 15/02/2022
8 CAO VĂN THẾ 18/01/2022
9 NGUYỄN THỊ THU THỦY 18/01/2022 21/01/2022
10 HỒ THỊ HƯƠNG 18/01/2022 19/01/2022