Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Thị Hồng Yến 24/11/2020 24/11/2021
2 HIU BỬU DƯ 24/11/2020 26/11/2020
3 LƯƠNG QUỐC ANH 24/11/2020 01/12/2020
4 PHẠM QUỐC TRÍ - VÕ THỊ BÍCH NGỌC 24/11/2020 25/11/2020
5 Nguyễn Thị Kim Thanh 24/11/2020 26/11/2020
6 NGUYỄN TRỌNG BẢO 24/11/2020 25/11/2020
7 HUỲNH HỮU NGHĨA - NGUYỄN THỊ TỴ 24/11/2020 25/11/2020
8 LE THI THU 24/11/2020
9 LƯƠNG QUỐC ANH 24/11/2020 27/11/2020
10 ĐÀM THỊ BÍCH TUYỀN 24/11/2020