Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM VĂN THANH 27/11/2021
3 TRIỆU VĂN PHÁP 27/11/2021
4 LÊ THỊ LINH NGÀN 27/11/2021
5 Phạm Hồng Quang 27/11/2021
6 Trần Huyền My 27/11/2021
7 HỒ NGUYỄN DUY CƯỜNG 27/11/2021
8 Nguyễn Thị Minh Tâm 27/11/2021
9 NGUYỄN THỊ KIM THÀNH 27/11/2021
10 Nguyễn Văn Tài 27/11/2021