Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần thi sươngMaii 20/10/2021
2 Võ Ngọc Thảo Nguyên 20/10/2021
3 Lưu Quang Vinh 20/10/2021
4 LÊ THỊ THU LỢI 20/10/2021
5 TRỊNH THỊ QUỲNH NHƯ 20/10/2021
6 Lê Thị Thảo Ly 20/10/2021 27/10/2021
7 Lê viết vũ 20/10/2021
8 Vũ Thị Thư 20/10/2021
9 HOÀNG QUANG MINH 20/10/2021 04/11/2021
10 Trần Minh Trung 20/10/2021 25/10/2021