Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ BÍCH THỦY 07/07/2022
3 PARK JIHUN 07/07/2022
4 TRẦN ĐỖ TUẤN VŨ 07/07/2022
5 Hoàng Thị Thùy Giang 07/07/2022
6 ĐỖ THỊ PHƯỢNG 07/07/2022
7 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 07/07/2022
8 TỪ VĂN THANH 07/07/2022
9 Phan Ngọc Trọn 07/07/2022
10 VŨ THỊ HOÀNG THẢO 07/07/2022