Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ YẾN BÌNH 27/10/2021
3 TRẦN ĐĂNG QUANG 27/10/2021
4 HUỲNH THỊ BÍCH ĐÀO 27/10/2021
5 PHẠM LONG BÌNH 27/10/2021
6 TRỊNH THUẬN SEN 27/10/2021
7 Nguyễn Trọng Tín 27/10/2021
8 Trần Nguyễn Tấn Duy 27/10/2021
9 NGUYỄN NGỌC SANG 27/10/2021 05/11/2021
10 MAI THÙY NGỌC MẾN 27/10/2021