Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THÀNH ĐẠT 27/09/2022
3 Châu Thanh Bình 27/09/2022
4 CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THÀNH ĐẠT 27/09/2022
5 CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THÀNH ĐẠT 27/09/2022
6 Trần Thị Mỹ Tiên 27/09/2022
7 CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THÀNH ĐẠT 27/09/2022
8 CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THÀNH ĐẠT 27/09/2022
9 HA VAN LY 27/09/2022
10 Lê Thị Huyền Anh 27/09/2022