Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Lương Bảo Khánh 27/10/2021
3 TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN 27/10/2021
4 LÊ NGỌC HẠNH 27/10/2021 01/11/2021
5 Phùng Ngọc Bích 27/10/2021
6 CTY CP ĐẦU TƯ TẤN HƯNG 27/10/2021 03/11/2021
7 Đinh Thị Thu Hồng 27/10/2021
8 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN - VẬN TẢI TẤN PHÁT ĐẠT 27/10/2021 01/11/2021
9 Đồng Xuân Quý 27/10/2021 11/11/2021
10 Phạm Như Quỳnh 27/10/2021