Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐỨC ANH 25/10/2021
3 TRỊNH NGỌC PHƯƠNG - ĐINH THÙY TRANG 25/10/2021
4 ĐỖ THỊ MAI ANH 25/10/2021
5 Phạm Phú Hiếu Tâm 25/10/2021
6 HỨA THỊ BÔNG 25/10/2021 15/11/2021
7 LÊ MẠNH HÙNG 25/10/2021 26/10/2021
8 NHAN HUY CƯỜNG 25/10/2021
9 Nguyễn Phương Liên 25/10/2021
10 Dương Thị Bích Hồng 25/10/2021