Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Duy Vạn 03/07/2022
3 NGUYỄN THỊ TUYẾT THU 03/07/2022
4 Võ Văn Luông 03/07/2022
5 Ngô Đình Ngọc Mai 03/07/2022
6 Trần Mỹ Như 03/07/2022
7 Nguyễn Thị Bích Dân 03/07/2022
8 Nguyễn Duy Chơn 03/07/2022
9 Hoàng Minh Khương 03/07/2022
10 Chu Ngọc Dân 03/07/2022