Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HOÀNG ĐỨC THUYẾT 29/10/2020 30/10/2020
2 ĐỖ HỒNG ĐẸP 29/10/2020 30/10/2020
3 HỒ THỊ NGỌC OANH 29/10/2020 03/11/2020
4 Nguyễn Văn Tiến 29/10/2020
5 NGUYỄN CHÍ KIÊN 29/10/2020 30/10/2020
6 Hà Thụy Tú Quỳnh 29/10/2020 03/11/2020
7 PHẠM THỊ KIM HUYỀN 29/10/2020 12/11/2020
8 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 29/10/2020 03/11/2020
9 Lưu Thúy Kiều 29/10/2020
10 NGUYỄN HẢI TỪ 29/10/2020 30/10/2020