Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Hòa Tân 24/11/2020 01/12/2020
2 Phạm Thị Lệ 24/11/2020 24/12/2020
3 Bưu điện (Phạm Thành Công) 24/11/2020 27/11/2020
4 TRẦN Ý XUÂN 24/11/2020 24/12/2020
5 Đỗ Viết Dũng 24/11/2020 29/11/2020
6 Bưu điện (Phạm Thành Công) 24/11/2020 27/11/2020
7 TRẦN THỊ KIM UYÊN 24/11/2020 24/11/2021
8 Lê Thị Thái 24/11/2020 16/12/2020
9 Bưu điện (Phạm Thành Công) 24/11/2020 27/11/2020
10 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HOÀNG 24/11/2020 24/12/2020