Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022
4 Nguyễn Thị Thuỷ 25/01/2022 07/02/2022
5 Ngọc Thanh 25/01/2022 28/01/2022
6 TRẦN THỊ CHANH 25/01/2022 28/01/2022
7 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 25/01/2022
8 Trương thúy Điệp 25/01/2022 26/01/2022
9 TRẦN PHƯƠNG 25/01/2022 08/02/2022
10 đặng thị ngọc hằng 25/01/2022 01/02/2022