Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Thanh Trang 03/12/2021
3 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 03/12/2021
4 LÊ ĐỨC TUẤN 03/12/2021
5 NGUYỄN VĂN VÀNG 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
7 TỐNG PHƯỚC TOÀN 03/12/2021
8 ĐỖ THỊ KIM TUYẾN 03/12/2021
9 CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM THÀNH 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Diễm Hương 03/12/2021