Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đoàn Tấn Công 05/07/2022
3 ĐỖ VĂN TÌNH 05/07/2022
4 Nguyễn Xuân Quang 05/07/2022
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi 05/07/2022
6 LÊ THỊ HẠNH HOA 05/07/2022
7 DIỆP ÁI LAN 05/07/2022
8 TRẦN VĂN THI 05/07/2022
9 Dương Danh Minh 05/07/2022
10 TRƯƠNG HOÀNG TRUNG 05/07/2022