Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN THANH 17/05/2021
2 Nguyễn Thị Minh Thương 17/05/2021
3 Nguyễn Thị Linh Huệ 17/05/2021
4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/05/2021
5 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/05/2021
6 - 17/05/2021 01/06/2021
7 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 17/05/2021
8 LÊ VĂN TIẾN 17/05/2021 26/05/2021
9 NGUYỄN ĐỨC HUYỀN 17/05/2021
10 PHAN NGUYỄN VÂN ANH 17/05/2021 24/05/2021