Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Tuyến 07/12/2021
3 ĐOÀN VÕ THANH THẢO 07/12/2021
4 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH PHÁT 07/12/2021
5 TRỊNH ĐÌNH THỊNH 07/12/2021
6 HOÀNG THỊ MÙI 07/12/2021
7 TRẦN QUỐC HUY 07/12/2021
8 Trần Tường Linh 07/12/2021
9 LÊ MINH ĐỨC 07/12/2021
10 TRANG THỊ NGỌC MAI 07/12/2021