Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trại Trăn Ánh Hiền 17/10/2019 22/10/2019
2 NGUYỄN HỮU CHUNG 17/10/2019 21/10/2019
3 NGUYỄN THỊ LIỄU 17/10/2019
4 LÊ VIỆT 17/10/2019 08/11/2019
5 NGUYỄN THỊ TRINH 17/10/2019
6 NGUYỄN QUÝ LỘC 17/10/2019
7 ĐÀO THỊ THÚY DUNG 17/10/2019
8 ĐỖ THỊ HÀ 17/10/2019 08/11/2019
9 TRẦN MINH THẾ 17/10/2019 06/12/2019
10 NGUYỄN DUY QUANG 17/10/2019 18/10/2019