Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ MINH THUẬN 21/01/2022
3 Đặng Thị Thanh Thúy 21/01/2022
4 TRẦN KHÁNG TRÌNH 21/01/2022
5 Đoàn Lân sư rồng Hải Nam Tinh Võ đường 21/01/2022 25/01/2022
6 NGUYỄN THỊ YẾN 21/01/2022 24/01/2022
7 PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG 21/01/2022 24/01/2022
8 Đỗ Thanh Phong - Nguyễn Hải Ngọc Tố Nga 21/01/2022 14/02/2022
9 Trương thị mai thảo 21/01/2022
10 LÊ THỊ HUY 21/01/2022 24/01/2022