Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ THÀNH LỘC 21/08/2019
2 THÁI NGỌC PHÚ 21/08/2019
3 TRẦN THỊ THỦY 21/08/2019
4 TRẦN QUANG TỚI 21/08/2019 26/08/2019
5 Nguyễn Đăng Hải (Công ty TNHH SX TM DV Hải Bình) 21/08/2019 04/09/2019
6 To thi Kim loan 21/08/2019
7 NGUYỄN THẾ NGUYÊN 21/08/2019 26/08/2019
8 Hồ Bạch Tuyết (Cửa hàng Đại Hưng) 21/08/2019 04/09/2019
9 Nguyễn Văn Nam (Hộ kinh doanh Bắc Giang) 21/08/2019 04/09/2019
10 Nguyễn Quang Lương 21/08/2019