Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tran Thi Hoa 28/11/2021
3 Nguyễn Thị Thủy 28/11/2021
4 Nguyễn Thảo Loan 28/11/2021
5 Lâm Linh 28/11/2021
6 PHẠM VĂN HOÀNG 28/11/2021
7 CÔNG TY TNHH DA FA 28/11/2021
8 Hoàng Thị Quỳnh 28/11/2021
9 PHẠM THỊ NGỌC THÚY 28/11/2021
10 PHẠM THỊ NGỌC THÚY 28/11/2021