Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN XUÂN ĐĂNG HUY 19/09/2019 07/10/2019
2 NGUYỄN VĂN LÂM 19/09/2019 07/10/2019
3 TRẦN VIẾT HÙNG 19/09/2019 07/10/2019
4 NGUYỄN THỊ NHUNG 19/09/2019
5 NIPPON STEEL ENGINEERING CO.LTD-DHL 19/09/2019 01/10/2019
6 LE MERIDIEN SAIGON-DHL 19/09/2019 01/10/2019
7 TRẦN THÁI THANH TÂN 19/09/2019
8 LÊ VĂN CƯ 19/09/2019 01/10/2019
9 NGUYỄN THỊ THU LIỄU 19/09/2019 01/10/2019
10 LÊ VĂN NIỆM 19/09/2019 01/10/2019