Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 08/12/2021
3 TRẦN LÊ MINH ANH 08/12/2021
4 TRẦN VĂN THI 08/12/2021
5 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 08/12/2021
6 NGUYỄN NỮ KIỀU NHI 08/12/2021
7 Phạm Hoàng Hân 08/12/2021
8 ĐINH VĂN THÁI 08/12/2021
9 Quách Tú Cẩm 08/12/2021
10 TRẦN VĂN THI 08/12/2021