Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN ĐẠT 17/09/2021
2 NGUYỄN THỊ LIỆT 17/09/2021
3 VŨ THỤY QUỲNH NHƯ 17/09/2021
4 Nguyễn Thị Thiết 17/09/2021
5 HUỲNH NGỌC HƯƠNG 17/09/2021
6 Nguyễn Thị Hoài Thắm 17/09/2021
7 Nguyễn Minh Tú 17/09/2021
8 Phương Tăng Nguyên 17/09/2021
9 CHÂU THỊ BÍCH 17/09/2021
10 Nguyễn Minh Tú 17/09/2021