Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ ÁNH 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH VAN KST HÀN QUỐC 03/12/2021
4 Phạm Như Thành 03/12/2021
5 Trần Thị Thanh Phương 03/12/2021
6 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Tuyết 03/12/2021
8 NGUYỄN KIM THÙY DUNG 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Ngọc 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 03/12/2021