Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VĂN THỊ KIM NGÂN 04/07/2022
3 Nguyễn Tiến Thăng 04/07/2022
4 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 04/07/2022
5 Mai Lệ Huyền 04/07/2022
6 ĐINH KHÁNH LINH 04/07/2022
7 NGUYỄN THỊ XUÂN 04/07/2022
8 Nguyễn Hiểu Uy 04/07/2022
9 PHAN MỸ BÌNH 04/07/2022
10 NGUYỄN THANH THUẬN 04/07/2022