Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 21/07/2022
3 TẠ VĂN VINH 06/07/2022
4 TRẦN QUỐC VIỆT 06/07/2022
5 VÕ THỊ MỸ CÚC 06/07/2022
6 NGUYỄN HOÀNG LẠC 06/07/2022
7 TÔ VŨ TUẤN 06/07/2022
8 ĐỖ MẠNH ĐỨC 06/07/2022
9 TRẦN PHƯƠNG 06/07/2022
10 PHÙNG THỊ LUẬN 06/07/2022