Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG 29/11/2021
3 LÊ THỊ NGỌC THỦY 29/11/2021
4 Lê Thị Xuân Tuyến 29/11/2021
5 Lê Cao Quyền 29/11/2021
6 LÊ VĂN TIẾN 29/11/2021
7 PHẠM CÔNG KHÁNH 29/11/2021
8 Trần Thị Hồng Dung 29/11/2021
9 LƯU THỊ KIM YẾN 29/11/2021
10 HOÀNG THỊ HẰNG 29/11/2021