Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG THỊ HỒNG THẮM 26/10/2021
3 Lê Thị Thu Trang 26/10/2021
4 Nguyễn Vũ Cẩm Hồng 26/10/2021
5 LÊ THỊ HOÀNG THOA 26/10/2021
6 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 26/10/2021
7 Hứa Quí Cảnh 26/10/2021 29/10/2021
8 Nguyễn Quang Hải 26/10/2021 29/10/2021
9 HUỲNH THỊ KIM LIÊN 26/10/2021 27/10/2021
10 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 26/10/2021 29/10/2021