Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ ANH HOÀNG 23/05/2022
3 ha doan cuong 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ GIA KIỆT 23/05/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 23/05/2022
6 LÊ THỊ XUÂN 23/05/2022
7 NGUYỄN THỊ VINH THÚY 23/05/2022 02/06/2022
8 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PCC 23/05/2022
9 Lê Thị Hồng Trúc 23/05/2022
10 NGUYỄN THỊ TRINH 23/05/2022