Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Thi Thanh Bình 26/05/2022
3 Nguyễn Thị Kiều Quyên 26/05/2022
4 CÔNG TY TNHH MAINFREIGHT VIỆT NAM 26/05/2022 23/06/2022
5 Lê Thị Thanh Thi 26/05/2022 27/05/2022
6 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 26/05/2022
7 CÔNG TY TNHH ADVANT INTL LOGS GROUP 26/05/2022 23/06/2022
8 TRẦN VĂN THI 26/05/2022
9 Phạm Văn Hội 26/05/2022 31/05/2022
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯƠNG THÀNH 26/05/2022 27/05/2022