Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 05/03/2021 08/03/2021
2 trần tấn quang 05/03/2021
3 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 05/03/2021
4 Trương Thanh Như Ngọc 05/03/2021
5 HUỲNH VINH 05/03/2021
6 TRƯƠNG THỊ HỒNG 05/03/2021
7 Phạm Yến Phi 05/03/2021
8 Nguyễn Văn Phúc 05/03/2021
9 ĐẶNG LÂM CHÍ TRUNG 05/03/2021 08/03/2021
10 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU 05/03/2021 08/03/2021