Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Huỳnh Ngọc Trân 23/05/2022 26/05/2022
3 NGUYỄN HÀ NHƯ THỦY 23/05/2022
4 NGUYỄN THỊ TỐ LAN 23/05/2022
5 Lê Ngọc Bảo Huyên 23/05/2022
6 Mai Thành Tiến 23/05/2022
7 CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN TẤN TÂN PHÚ 23/05/2022
8 TRẦN HUYỀN HÂN 23/05/2022
9 Trần Anh Dũng 23/05/2022
10 Huỳnh Nhật Tuấn 23/05/2022