Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ NGỌC TUYỀN 27/01/2022 24/02/2022
3 Võ Thị Minh Hải 27/01/2022
4 ĐÀO THỊ TÂM 27/01/2022 08/02/2022
5 NGUYỄN MINH SANG 27/01/2022 28/01/2022
6 đồng nguyệt nhi - thay đổi (lấy hồ sơ gốc) 27/01/2022 08/02/2022
7 NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN 27/01/2022 17/02/2022
8 BÙI THANH VŨ 27/01/2022
9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY NHƯ (Đ/d: Võ Anh Phong) 27/01/2022 03/03/2022
10 HOÀNG THỊ TUYẾT LAN 27/01/2022 28/01/2022