Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TM XD SX THIẾT BỊ ĐIỆN THÁI BÌNH DƯƠNG 03/12/2021
3 ĐOÀN THỊ THANH THÚY 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/12/2021
5 Trần Thị Chúc 03/12/2021
6 Nguyễn Kim Ngọc 03/12/2021
7 HUỲNH THỊ NGỌC QUÝ 03/12/2021
8 nguyễn thị ngọc thuỳ 03/12/2021
9 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
10 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021