Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ ANH HOÀNG 25/05/2022
3 Đặng Thị Trúc Sang 25/05/2022
4 Hải 25/05/2022
5 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 25/05/2022
6 TRUNG TÂM TVPL - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM 25/05/2022
7 Đặng Thị Ngọc Ánh 25/05/2022
8 Công Ty TNHH XNK Thủy Sản Thiên Tân 25/05/2022
9 NGUYỄN NGỌC HỒNG 25/05/2022
10 LÊ ANH HOÀNG 25/05/2022