Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN QUANG HƯNG 03/12/2021
3 TRẦN QUANG HƯNG 03/12/2021
4 TRẦN QUANG HƯNG 03/12/2021
5 Hà Phương Thảo 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH XD VÀ CƠ KHÍ TRƯỜNG THỊNH PHÁT 03/12/2021
7 Phan Thị Thu Hằng 03/12/2021
8 Lê Thùy Tân 03/12/2021
9 vũ thị nguyệt quế 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Cẩm Vi 03/12/2021