Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 KHẤU THỊ YẾN NHI 30/11/2021
3 NGUYỄN HƯNG KHANH 30/11/2021
4 Thái Thị Ngọc Thủy 30/11/2021
5 PHẠM THỊ THU VÂN 30/11/2021
6 TRẦN VĂN ĐÂU 30/11/2021
7 LÊ VŨ THỊ KIM HUÊ 30/11/2021
8 Nguyễn Phạm Thành Công 30/11/2021
9 Phạm Như Quỳnh 30/11/2021
10 HỒ THỊ XUÂN LINH 30/11/2021