Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỨA BỘI CHÂU 17/01/2022
3 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 17/01/2022
4 TÔ BÍCH CHÂN 17/01/2022
5 VÕ HOÀNG MINH 17/01/2022
6 BÙI THỊ MINH TÂM 17/01/2022
7 VÕ HOÀNG MINH 17/01/2022
8 LÊ THU PHƯƠNG 17/01/2022
9 NGUYỄN MẠNH TUẤN 17/01/2022 18/01/2022
10 PHẠM VĂN THÀNH 17/01/2022 07/02/2022