Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Tuyết 25/11/2020
2 công ty TNHH Công Nghiệp FTF 25/11/2020
3 Phạm Thị Tuyết 25/11/2020
4 Võ Văn Nhân 25/11/2020
5 Phạm Ngọc Bích Châu 25/11/2020
6 Phạm Quang Sơn 25/11/2020
7 Công ty TNHH TM DV Tân Hân Khánh 25/11/2020
8 Phạm Thị Tuyết 25/11/2020
9 Lê Thị Nhung 25/11/2020
10 Lê thị nga 25/11/2020