Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Quốc Việt 30/11/2021
3 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 30/11/2021
4 LE THI MY LINH 30/11/2021
5 Đào Vũ Hải Bình 30/11/2021
6 LÊ VĂN AN 30/11/2021 01/12/2021
7 Lê Hoài Nam 30/11/2021
8 LÊ THỊ MONG 30/11/2021
9 Trần Thị Xuân Hồng 30/11/2021
10 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 30/11/2021