Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lữ văn thuật 30/06/2022
3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 30/06/2022
4 Trần Đông Mai 30/06/2022
5 CÁI QUỐC CƯỜNG 30/06/2022
6 CÁI QUỐC CƯỜNG 30/06/2022
7 CÁI QUỐC CƯỜNG 30/06/2022
8 Đặng Thị Trúc Nga 30/06/2022
9 PHẠM THỊ MAI TRINH 30/06/2022
10 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 30/06/2022